Kinderopvangtoeslag

SwingDe Nederlandse overheid geeft ouders die werken of studeren een toeslag als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Geregistreerde kinderopvangcentra – zoals Oya’s Childcare – worden jaarlijks geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat ze aan de kwaliteitseisen krachtens de Nederlandse Wet Kinderopvang voldoen.

De kinderopvangtoeslag wordt gegeven in de vorm van een belastingteruggave. Of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog de teruggave is, hangt of van het totale gezinsinkomen en een aantal andere factoren. Bijvoorbeeld, alleenstaande ouders moeten betaald werk verrichten of een opleiding/studie volgen om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. In tweeoudergezinnen geldt deze eis voor beide ouders.

Ouders die studeren, een traject naar werk volgen of een inburgeringscursus volgen krijgen gesubsidieerde uren voor professionele kinderopvang.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: http://www.toeslagen.nl.