Klachtenregeling

Wij vinden het niet alleen heel belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij Oya’s, ook is het essentieel dat ouders hun kleine wondertjes met een gerust hart bij ons achterlaten. Wij proberen open, transparant en toegankelijk te zijn.

55_SmilingQueueHet zou kunnen voorkomen dat ouders ondanks dat niet tevreden zijn. Dan kunnen zij dit aangeven bij het management zodat er een gepaste oplossing kan worden geboden. Ouders kunnen ons hiervoor ter plaatse aanspreken, of ze kunnen telefonisch of per mail contact met ons opnemen en/of een afspraak maken.

Indien er bij een klacht geen gepaste oplossing gevonden wordt, kan schriftelijk een formele klacht ingediend worden bij het management van Oya’s Childcare. Wij zijn te bereiken per email: info@oyas.nl. Oya’s Childcare heeft daarvoor een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor van Oya’s Childcare.

Externe klachtenregeling

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij het Klachtloket Kinderopvang via www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Ouders kunnen het geschil ook aanmelden bij de Geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan de klacht rechtstreeks ingediend worden de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/.

Hieronder vindt u de klachtenvrijbrieven van de Geschillencommissie over de voorgaande jaren.

Voorheen zijn wij voor de externe klachtenafhandeling aangesloten geweest bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). In 2014 heeft de sKK noch van ouders noch van de oudercommissie klachten ontvangen. Hieronder vindt u de desbetreffende klachtenvrijbrieven van de sKK alsmede de klachtenjaarverslagen over 2014 en 2015: