Wet Kinderopvang

De Nederlandse Wet Kinderopvang (2010) regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht van kinderopvang in Nederland. Aanbieders van kinderopvang zijn verplicht zorg te leveren die bijdraagt aan de persoonlijke en fysieke ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De Wet heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan aanbieders van kinderopvang moeten voldoen. Minimumeisen zijn opgesteld voor:

  • Smell FlowerOuderparticipatie op bestuursniveau
  • Opleiding en deskundigheid van het personeel en bewijs van goed gedrag
  • Gezondheid en veiligheid
  • De ruimte en inrichting van het centrum
  • De getalsverhouding tussen verzorgers en kinderen en maximale groepsgroottes
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • Communicatie met de kinderen
  • Afhandeling van klachten

Oya’s Childcare streeft altijd naar een kwaliteitsniveau dat hoger ligt dan deze eisen.

Alle aanbieders van kinderopvang moeten geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en worden jaarlijks bezocht door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die bepaalt of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Kinderopvangcentra moeten kopieën van deze inspectierapporten in huis hebben en deze op verzoek aan iedereen ter inzage tonen.

U vindt hier het meest recente inspectierapport van Oya’s Childcare vestiging IJsbaan (kinderdagverblijf). Het LRKP-registratienummer van vestiging IJsbaan (kinderdagverblijf) is 648581512.
Het meeste recente inspectierapport van Oya’s Childcare vestiging IJsbaan (BSO) vindt u hier. Het LRKP-registratienummer van vestiging IJsbaan (BSO) is 682609171.

U vindt hier het meest recente inspectierapport van Oya’s Childcare vestiging Obrecht (kinderdagverblijf). Het LRKP-registratienummer van vestiging Obrecht (kinderdagverblijf) is 229669359.
Het meeste recente inspectierapport van Oya’s Childcare vestiging Obrecht (BSO) vindt u hier. Het LRKP-registratienummer van vestiging Obrecht (BSO) is 189663765.

Het meest recente inspectierapport van Oya’s Childcare vestiging Hugo (kinderdagverblijf) vindt u hier. Het LRKP-registratienummer van deze vestiging is 193970156.