Een duidelijke structuur

FreedomWe weten dat kinderen van alle leeftijden gedijen bij de juiste balans tussen structuur en vrijheid. Hoe jonger ze zijn, hoe belangrijker het voor hen is een regelmatige dagelijkse routine te hebben. Omgekeerd, hoe ouder ze zijn hoe meer ze behoefte zullen hebben het initiatief te nemen en hun vleugels uit te slaan – binnen veilige en duidelijk afgebakende grenzen.

Oya’s kinderopvangprofessionals houden zich daarom aan een dagschema dat is afgestemd op de leeftijd van de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Een duidelijke structuur zonder starheid is het leidend beginsel.

Schema’s voor de dagopvang

Bij baby’s proberen we het dagritme van thuis zo veel mogelijk over te nemen. Wanneer u aangeeft dat uw kind daar klaar voor is, zullen we beginnen om hem of haar aan het eet-, slaap- en speelpatroon van de groep te laten wennen.

Buitenschoolse opvang

Oya’s kinderopvangcentrum biedt schoolgaande kinderen buiten schooltijd een vertrouwde omgeving en een geruststellende structuur. Naarmate ze ouder worden, krijgen ze meer ruimte voor individuele activiteiten in het centrum en daarbuiten. Ongeacht hun leeftijd zorgen we dat alle kinderen die ons zijn toevertrouwd – en hun ouders – weten wat ze op verschillende tijden van de dag kunnen verwachten.

Flexibiliteit en continuïteit

Omdat we ouders zo veel flexibiliteit bieden, zullen kinderen op verschillende tijden arriveren en vertrekken. We doen er alles aan om dit komen en gaan soepel te laten verlopen en daarmee onrust te voorkomen. Er is altijd een extra personeelslid aanwezig die dit proces begeleidt. Waar dat mogelijk is, zetten we laatblijvers bij elkaar zodat niemand zich achtergelaten of buitengesloten voelt.