Taalontwikkeling

Boy WoodsTijdens de normale ontwikkeling van een kind groeit de taalvaardigheid enorm; dit gebeurt met name in de eerste vijf jaar. Het begint bij baby’s met de non-verbale communicatie; zij drukken zich uit door middel van klanken, bewegingen, mimiek en gebaren. De non-verbale communicatie ontwikkelt zich vervolgens tot verbale communicatie of gesproken taal.

Bij Oya’s stimuleren wij de ontwikkeling van de Nederlandse taal van kinderen van alle leeftijden. Dit doen wij door niet in kindertaal met kinderen te communiceren. Als een kind dit doet herhalen wij het woord in de werkelijke benaming: bijvoorbeeld als een kind toet-toet roept, praten wij over een auto. Bij alles wat wij doen gebruiken wij naast gebaren de correcte Nederlandse bewoording. Onze nannies worden geïnstrueerd om iedere handeling te benoemen: bijvoorbeeld als zij een baby op gaan pakken, vertellen zij dit aan het kind.

Daarnaast zullen wij de kinderen regelmatig blootstellen aan de klanken van andere talen door middel van het luisteren naar een verhaaltje in een andere taal of door de kinderen buitenlandse liedjes te laten horen. Grotere kinderen zullen wij ook prikkelen om mee te zingen in een vreemde taal. Op deze manier zullen kinderen op latere leeftijd, bij het aanleren van vreemde talen, de klanken herkennen en gemakkelijker eigen maken.

Omdat de voertaal bij Oya’s Nederlands is, zullen onze nannies Nederlands tegen de kinderen praten. Als wij een activiteit op het gebied van taal met de kinderen organiseren, kan het voorkomen dat de nannies of anderen die hierbij helpen in een andere taal met de kinderen communiceren.