Activiteiten

Wij erkennen het belang van spelen als bron van leren en plezier in het leven van kinderen en het natuurlijke talent daarvoor. Wij willen dat kinderen pret hebben, zich kunnen uiten, communiceren, fantaseren – oftewel genieten van de wonderen van de kindertijd. Daarvan zullen zij geestelijk groeien en zich maximaal ontwikkelen.

FingerpaintingOvereenkomstig onze pedagogische visie bieden wij kinderen tussen 2 maanden en 12 jaar een scala aan mogelijkheden om deel te nemen aan voor de leeftijd geschikte activiteiten die hun emotionele, cognitieve, fysieke, creatieve en sociale ontwikkeling ondersteunen. Onze programma’s voor de kleintjes en voor de buitenschoolse opvang zijn erop gericht aan de behoeften, interesses en vaardigheden van individuen te voldoen. Tegelijkertijd stimuleren wij hen om met anderen om te gaan en optimaal te functioneren in een groep.

De activiteiten die onze nannies en ander bevoegd personeel dagelijks organiseren of faciliteren zijn te uiteenlopend om op te noemen. De Reggio Emilia-filosofie over de ontwikkeling van het jonge kind benadrukt het belang dat kinderen zelf het initiatief nemen om ontdekkingen te doen in een veilige, ondersteunende en stimulerende omgeving. Daar geloven wij heilig in. Tegelijkertijd bouwen onze kinderopvangprofessionals leermomenten in – door bijvoorbeeld kleuters spelenderwijs met appels en aardappels te leren rekenen of door een verhaal te vertellen dat hun nieuwsgierigheid wekt en fantasie prikkelt.

Naast het op ‘alledaagse’ manieren voeden van de natuurlijke nieuwsgierigheid en exploratiedrang van kinderen, organiseren wij veel speciale activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van fysieke, creatieve, expressieve en cognitieve vaardigheden. Denk daarbij aan eenvoudige gymoefeningen, dansen en toneelspelen, maar ook aan hulp bij huiswerk.