Gezondheid & Veiligheid

Wij laten niets aan het toeval over wanneer het gaat om de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Het welzijn van uw kind is onze zorg. Deze betrokkenheid ziet u terug in de kwaliteit van Oya’s personeel, de opzet van onze locatie en ons beleid aangaande veiligheid, geborgenheid, hygiëne en gezondheid. Ons doel is om niet alleen aan de relevante nationale en internationale eisen te voldoen, maar om het nog beter te doen.

Walking BootsDe basis is een fantastisch team. De mensen die bij Oya’s Childcare werken zijn goed opgeleid en volledig toegewijd om op uw kleine wonderen te passen alsof het hun eigen kinderen zijn. Zij worden na een zorgvuldige screening geselecteerd en krijgen een interne training over Oya’s filosofie, beleid en protocollen. Hieronder vallen ook de procedures die ervoor zorgen dat de kinderen goed in de gaten worden gehouden en te allen tijde veilig zijn.

Er zijn altijd minstens twee personeelsleden die toezicht houden op een groep – en op elkaar. Er is elke dag een lid van Oya’s managementteam aanwezig om toezicht te houden, ervoor te zorgen dat aan de hoogste eisen wordt voldaan, en waar nodig een handje te helpen. Het management schept een open, professioneel werkklimaat dat het beste uit de werknemers naar boven haalt.

De locatie zelf is zo opgezet dat het kindvriendelijk en optimaal veilig is. Toegang is alleen mogelijk met een toegangscode of via een personeelslid bij de receptie. De goed omheinde tuin is alleen via het gebouw bereikbaar en de kinderen kunnen niet zomaar op eigen houtje uit de tuin weglopen. De slimme indeling van de binnenruimtes en het gebruik van transparante materialen vergemakkelijken het toezicht. In de minder zichtbare ruimtes zorgen we voor transparantie door het gebruik van babymonitors met beeld en geluid.

Oya’s Childcare is op professionele wijze kindveilig gemaakt zodat de kinderen op een verantwoorde manier hun omgeving vrijelijk kunnen verkennen. Mocht er ondanks al onze voorzorgsmaatregelen toch een ongeluk gebeuren, dan weten onze mensen hoe zij daarop moeten reageren. Iedereen heeft een EHBO-diploma. Daarnaast hebben wij duidelijke en passende procedures in geval van nood.

De kinderopvangprofessionals van Oya’s Childcare richten zich eveneens op de bescherming van de emotionele veiligheid van de kinderen. Zij zullen uw kind vriendelijk en met respect behandelen en hem of haar aanmoedigen anderen zo te behandelen. Wij hebben een passend protocol om pesten te voorkomen. Om agressief peutergedrag als bijten en slaan te minimaliseren zorgen wij dat er genoeg speelgoed aanwezig is en leren wij de kinderen hoe zij conflicten met woorden kunnen oplossen.

Wij besteden veel aandacht aan hygiëne en gezondheid.

Oya’s hygiëneprotocol is opgesteld om de verspreiding van bacteriën te minimaliseren en gezondheid te promoten. Hier noemen wij een aantal voorbeelden:

  • Elke dag wordt het pand grondig schoongemaakt en het speelgoed gedesinfecteerd.
  • Het beddengoed van de kinderen wordt nooit gedeeld.
  • Het pand wordt goed geventileerd en de kinderen gaan elke dag naar buiten om te spelen en een frisse neus te halen.
  • Personeelsleden en kinderen wassen hun handen met warm water en een desinfecterend middel vóór elke maaltijd en een tussendoortje, na toiletbezoek, na in de tuin gespeeld te hebben en nog vaker als zij verkouden zijn. Personeelsleden wassen hun handen ook na een luier gecheckt of verschoond te hebben en voordat zij in aanraking komen met voedsel.
  • Wij houden onze provisiekasten vlekkeloos schoon en bewaren levensmiddelen op de daarvoor bestemde plek en op de juiste temperatuur. Onze hulp in de huishouding is getraind om hygiënisch met eten om te gaan.
  • De ruimtes waar luiers verschoond worden staan los van de ruimtes waar de kinderen spelen en eten. Aparte badkamers zorgen dat luchtjes zich niet kunnen verspreiden. De zichtbaarheid van het personeel wordt gewaarborgd overeenkomstig het ‘vierogenprincipe’.

Ons gezondheidsbeleid is gericht op het voorkomen van ziektes en heeft richtlijnen voor het omgaan met zieke kinderen.
Bijvoorbeeld:

  • Wij vragen ouders hun kind thuis te houden als hij of zij een besmettelijke ziekte heeft anders dan een milde verkoudheid. Dit beschermt de andere kinderen en is in het belang van het zieke kind dat eerder rust dan prikkels nodig heeft.
  • Als uw kind een niet besmettelijke ziekte heeft, zullen wij in overleg met u beslissen of uw kind er baat bij heeft naar het centrum te komen en eventueel een aangepast programma nodig heeft.
  • Als uw kind een allergie heeft, krijgt de aanpak die u aanbeveelt onze volledige steun. Deze ondersteuning kan bestaan uit het helpen van uw kind met het innemen van medicijnen, het aanpassen van onze menu’s of het aanpassen van activiteiten.