5 minuten leestijd

Aanmelden voor de Basisschool: Stappen, Opties en Belangrijke Overwegingen

Aanmelden voor de Basisschool - Oya's Childcare thumbnail

 

Het aanmelden van jouw kind voor de basisschool kan een spannende en soms overweldigende ervaring zijn. Voordat jij begint met de aanmeldingsprocedure, is het belangrijk om te weten dat in Nederland kinderen vanaf 4 jaar naar school mogen gaan. Hoewel kinderen vanaf deze leeftijd welkom zijn op de basisschool, begint de formele leerplicht pas wanneer het kind 5 jaar oud is. Dit betekent dat jouw kind pas echt verplicht is om naar school te gaan vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Er zijn verschillende opties en factoren om te overwegen, afhankelijk van jouw specifieke situatie en de behoeften van jouw kind. Deze blog met schoolkeuze tips biedt een overzicht van de stappen die jij kunt nemen om jouw kind aan te melden voor de basisschool, de beschikbare schoolopties en belangrijke overwegingen.

Aanmeldingsprocedure van Amsterdamse basisscholen

De aanmeldingsprocedure varieert per stad. Voor Amsterdam gelden de volgende stappen:

1. Oriëntatiefase:

 • Bezoek de website Schoolwijzer (https://schoolwijzer.amsterdam.nl) en voer jouw postcode en huisnummer in om te zien welke scholen in jouw buurt prioriteit hebben.
 • Controleer de aanmeldingsdeadline voor jouw kind op dezelfde website. Deze ligt meestal rond de leeftijd van drie jaar en twee maanden.

2. Aanmelding:

 • Rond de derde verjaardag van jouw kind ontvang je een centraal aanmeldingsformulier per post. Hierop kun jij ten minste vijf scholen in volgorde van voorkeur aangeven.
 • Dien het formulier persoonlijk in bij de school van jouw eerste voorkeur. De administratie van deze school registreert jouw kind in het centrale aanmeldsysteem.

3. Lotingssysteem:

 • De meeste scholen kampen met overaanmelding en nemen deel aan een centraal lotingssysteem. Tijdens de loting wordt eerst gekeken naar jouw eerste voorkeur, daarna naar de tweede, enzovoort. De school waar jouw kind is geaccepteerd neemt contact met je op.
 • Daarnaast zijn er in Amsterdam ook 10 scholen die niet meedoen aan de centrale loting maar een eigen systeem hanteren, waarbij moet worden ingeschreven buiten de centrale loting om.

 

Belangrijke overwegingen voor het kiezen van een basisschool

Bij het kiezen van een basisschool zijn er verschillende factoren om te overwegen:

 • Soort school: In Nederland kunnen basisscholen openbaar of bijzonder zijn. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen zonder onderscheid van religie of levensovertuiging en worden gefinancierd door de overheid. Bijzondere scholen zijn opgericht op basis van een religieuze, levensbeschouwelijke of onderwijskundige grondslag en worden eveneens grotendeels gefinancierd door de overheid, maar hebben meer vrijheid in hoe zij hun onderwijs inrichten en welke leerstof zij aanbieden. Zij hebben dezelfde verplichtingen als openbare scholen wat betreft kwaliteit en onderwijsuren. 
 • Nederlandse of internationale school: Bij het selecteren van een basisschool kun jij kiezen tussen een Nederlandse of een internationale school. Beide opties hebben hun eigen voordelen en overwegingen.
 • Onderwijsfilosofieën: Veel scholen volgen specifieke onderwijsfilosofieën zoals Montessori, Dalton, Waldorf/Vrije School, of Jenaplan. Deze filosofieën verschillen in hun aanpak en methoden van lesgeven.
 • Ouderbijdrage: Dit is een vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten zoals schoolreisjes en vieringen. Bijzondere scholen vragen vaak een hogere bijdrage dan openbare scholen.
 • Inspectiebeoordeling: De kwaliteit van de school kan gecontroleerd worden via rapporten van de Onderwijsinspectie. Zoek naar scholen met een ‘basistoezicht’ beoordeling.
 • Gemiddelde CITO-scores: Deze scores geven een indicatie van het academische niveau van de school.

 

Internationale scholen in Amsterdam

Voor ouders die overwegen om hun kind naar een internationale school te sturen, zijn er verschillende opties in Amsterdam en omgeving, zoals de Amsterdam International Community School (AICS), de British School of Amsterdam (BSA), en de International School of Amsterdam (ISA) in Amstelveen. Internationale scholen volgen vaak curricula zoals het International Primary Curriculum (IPC) of het International Baccalaureate (IB).

 

Na-schoolse opvang

Veel scholen regelen buitenschoolse opvang (BSO) via externe organisaties. Het is belangrijk om te controleren welke BSO’s samenwerken met de scholen in jouw buurt en of er beschikbaarheid is. Oya’s Childcare BSO bijvoorbeeld, haalt kinderen op van Hildebrand van Loonschool en de Cornelis Vrijschool.

 

Praktische Tips voor Ouders bij het Kiezen van een Basisschool

 • Bezoek scholen: Ga langs bij de scholen aan het einde van de schooldag om een indruk te krijgen van de sfeer, het gedrag van de kinderen, en de interactie tussen ouders en leerkrachten.
 • Vraag rond: Praat met andere ouders over hun ervaringen met de school.
 • Controleer de faciliteiten: Let op de staat van onderhoud, netheid en organisatie van de school.
 • Onderwijsbehoeften: Informeer naar extra ondersteuning voor kinderen met leerproblemen, plusklassen voor hoogbegaafde kinderen, en extra Nederlandse taallessen voor niet-Nederlandse kinderen.

Het aanmelden van jouw kind voor de basisschool vereist wat onderzoek en planning, maar door deze stappen te volgen en rekening te houden met de verschillende opties en overwegingen, kun jij een weloverwogen keuze maken die het beste past bij de behoeften van jouw kind en het gezin.

Kind aanmelden

Ontdek hoe wij het verschil maken in de kinderopvang.