4 minuten leestijd

De inspiratie voor onze visie op kinderopvang.

Onze pedagogische visie is gebaseerd op gevestigde kennis over de ontwikkeling van kinderen en op best practices, gecombineerd met een flinke dosis gezond, praktisch verstand. Wij geloven niet dat er één juiste manier is om de ontwikkeling van een kind te stimuleren. Wij geloven wel dat goede kinderopvang een hoge mate van gevoeligheid vereist voor het individuele kind en voor de mogelijkheden tot sociale interactie binnen de groep.

Wij zijn vooral geïnspireerd door de ideeën van twee grote pioniers op het gebied van kinderopvang: Loris Malaguzzi en Emmi Pikler. Loris Malaguzzi (1920-1994) was een Italiaanse onderwijzer. Hij herkende de enorme ontwikkelingspotentie van jonge kinderen en zag in dat een kinderopvangcentrum een speciale rol kan spelen in het stimuleren van deze ontwikkeling.

Malaguzzi zag communicatie en exploratie als de sleutels tot leren. Hij benadrukte dat kinderen al op heel jonge leeftijd een natuurlijke drang tot beide hebben. Hij ontwikkelde een pedagogische methode om deze natuurlijke ontwikkeling te bevorderen en stichtte peuterscholen die deze methode toepassen. Wereldwijd is deze formule overgenomen. De aanpak staat bekend als de Reggio Emilia-methode en is vernoemd naar de stad in het noorden van Italië waar Malaguzzi begin jaren ‘60 zijn eerste centra voor zuigelingen en peuters oprichtte. Centra voor kleuters volgden in de jaren ‘70. Respect, verantwoordelijkheid en gemeenschapszin zijn de kernwaarden.

Emmi Pikler (1902-1984) was een kinderarts die het leven veranderde van kinderen die in het Lóczy-weeshuis in Boedapest, Hongarije woonden.

In haar functie als directrice van het weeshuis introduceerde zij voor die tijd revolutionaire ideeën over hoe personeelsleden moesten omgaan met kinderen die aan hun zorg waren toevertrouwd. Haar visie was dat het kind een vrij en gelijkwaardig individu is, waarvan de zelfstandigheid met waardigheid en respect moet worden behandeld. Dit inzicht is nauw verwant met de Reggio Emilia-filosofie. Net als Malaguzzi, geloofde Pikler dat een geborgen emotionele basis de kern van al het leren is. Zij bewees dat dit zelfs bereikt kon worden in een kansarme omgeving zoals een weeshuis. Dit succes heeft geleid tot een wijdverspreide toepassing van haar aanpak in andere vormen van kinderopvang.

Malaguzzi was gefascineerd door de rijke diversiteit aan manieren waarop kinderen zichzelf uitdrukken – niet alleen in woorden, maar ook door middel van geluiden, gebaren, gelaatsuitdrukkingen, beweging, dans, zang, muziek, schilderen, handvaardigheid… en nog veel meer. Door zelfexpressie maken kinderen contact met hun omgeving en bouwen zij relaties op. Zo ontwikkelt een kind zich als individu en sociaal wezen. De Reggio Emilia-methode koestert de ‘honderd talen’ van kinderen door ze hun wereld te laten ontdekken via – voornamelijk zelf geregisseerd – spel. Dat is een filosofie die voor ons zeer belangrijk is.

Vanuit deze visie biedt Oya’s Childcare jouw kind een scala aan mogelijkheden tot creativiteit, zelfexpressie en interactie. Onze nannies en andere kinderopvang professionals zijn geselecteerd op hun talent voor het communiceren met kinderen. Zij kijken goed, zij luisteren goed en zij weten hoe zij hun observaties kunnen vertalen in activiteiten die toegespitst zijn op de behoeften van het individuele kind. Net als Pikler met haar personeel in het weeshuis deed, leren wij onze kinderopvang professionals op een aardige, vriendelijke toon met de kinderen te praten; te vragen en uit te leggen in plaats van te commanderen; en om kinderen genoeg (emotionele en fysieke) ruimte te geven om zich in hun eigen tempo door hun eigen interesses te laten leiden.

Tegelijkertijd moedigen wij de kinderen aan de rechten van anderen te respecteren. Ons personeel geeft het voorbeeld en zorgt voor een zachtaardige begeleiding. Ons doel is om kinderen te helpen hun sociale vaardigheden op een natuurlijke, ongedwongen manier te ontwikkelen. Door spel en interactie leren de kinderen anderen te helpen, te communiceren, samen te werken en op een constructieve manier met conflicten om te gaan. Alstublieft en dankjewel zeggen, elkaar groeten en andere simpele vormen van beleefdheid zijn deel van onze dagelijkse routine. Dit alles gebeurt in een luchthartige, speelse sfeer. Wij willen dat kinderen plezier hebben! Oya’s kinderopvang professionals hebben gevoel voor humor en weten hoe zij dat moeten gebruiken in hun communicatie met kinderen.

Vrijheid om te ontdekken is essentieel voor de ontwikkeling van een kind, maar kinderen moeten zich wel geborgen en zeker voelen om die vrijheid te kunnen benutten. De emotionele zekerheid is afhankelijk van duidelijke grenzen en vertrouwen. Een kind moet weten – of liever voelen – dat hij of zij de wereld veilig kan ontdekken in het bijzijn van een zorgzame volwassene die steun en bescherming biedt, en aanmoedigend toekijkt. Oya’s Childcare legt grote nadruk op het creëren van een omgeving waar jouw kind zich veilig, geborgen en goed zal voelen – zowel fysiek als emotioneel. Een van onze hoogste prioriteiten is goed opgeleid en zorgzaam personeel aan ons te binden. Personeel dat zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn en de ontwikkeling van jouw kind.

Een regelmatige dagelijkse routine geeft jouw kind een vaste structuur waar het op kan vertrouwen. Onze locatie is zo opgezet dat een kind zich thuis voelt. Onze gezonde maaltijden en strikte naleving van hygiëne-voorschriften zijn een natuurlijk verlengstuk van onze pedagogische visie die gebaseerd is op zorg voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Kind aanmelden

Ontdek hoe wij het verschil maken in de kinderopvang.