2 minuten leestijd

Dagelijks focus op kindontwikkeling.

Bij Oya’s Childcare erkennen wij het belang van spelen in het leven van een kind – als een bron van leren en plezier – en hun natuurlijke talent daarvoor. In lijn met onze pedagogische visie bieden wij de kinderen een scala aan mogelijkheden om deel te nemen aan leeftijdsgeschikte activiteiten die hun emotionele, cognitieve, fysieke, creatieve en sociale ontwikkeling ondersteunen.

Onze programma’s voor de kleintjes en voor de buitenschoolse opvang zijn erop gericht aan de behoeften, interesses en vaardigheden van individuen te voldoen, waarbij we tevens hun gave stimuleren om met anderen om te gaan en ze optimaal laten functioneren binnen een groep.

Elke dag zijn er vaste terugkerende activiteiten die de kinderen op den duur gaan herkennen. Hierdoor wordt de dag overzichtelijk voor de kinderen en dat geeft ze een veilig gevoel. Wij streven naar een goede verdeling tussen inspanning en ontspanning en tussen ‘geleide activiteiten’ en vrij spel.

Naast het op ‘alledaagse’ manieren voeden van de natuurlijke nieuwsgierigheid en exploratiedrang van kinderen, organiseren wij veel speciale activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van fysieke, creatieve, expressieve, cognitieve en taalvaardigheden. Veel van dit soort activiteiten worden niet door de vaste nannies gedaan, maar door professionals die wij hiervoor inhuren. Denk hierbij onder andere aan muziek, yoga, theater, computerles, judo en nog veel meer.

De dagen, dat deze – externe – lessen worden gegeven, rouleren om de zoveel tijd zodat ieder kind de kans krijgt om de lessen bij te wonen.

Via het ouderportaal kunnen ouders foto’s zien van de activiteiten die wij dagelijks met de kinderen doen.

Kind aanmelden

Ontdek hoe wij het verschil maken in de kinderopvang.